Tuotteet ja palvelut

Olosuhteiden seuranta

Olosuhteita kontrolloidaan teknisissä tiloissa laitteistojen optimaalisen toiminnan takaamiseksi sekä asunnoissa ja toimistoissa henkilömukavuuden takia. Olosuhteiden seurannassa voidaan monitoroida esimerkiksi tilojen lämpötilaa, kosteutta, pölyisyyttä ja kaasuja sekä LVI-laitteiden toimintaa, kuten virtauksia ja paine-eroja. Järjestelmä välittää hälytyksiä huoltohenkilöstölle, kun olosuhteet eivät ole ohjearvoissa. Olosuhdeseurannalla luodaan työtyytyväisyyttä samalla energiatehokkuutta parantaen.