Tuotteet ja palvelut

Tilojen käyttöasteen seuranta

Käyttöasteen seurannalla optimoidaan yrityksen näyttely- ja kokoustilojan käyttöä. Domaxin kehittämällä anturiteknologialla voidaan automaattisesti seurata oviaukoissa tapahtuvaa liikennettä. Järjestelmä pitää kirjaa eri tiloissa olevista henkilöistä anonyymisti ja näyttää monitoreilla vapaana olevat kokoustilat. Perinteisesti yrityksen työntekijät varaavat kokoustilat ennakkoon, jolloin ne ovat monesti kaikki varattuna, mutta silti käyttöaste jää pieneksi. Automaattista käyttöasteen seurantaa käytettäessä kokouksen isäntä tulee vieraiden kanssa näyttelytiloihin ilman ennakkovarausta ja valitsee monitorilta vapaana olevan kokoustilan. Tällöin tilojen käyttöaste paranee ja silti vapaa tila löytyy aina.